Yến tinh chế

Sản phẩm

Yến tinh chế loại 2

Giá: 3,500,000 VNĐ
Sản phẩm

Yến tinh chế loại 1

Giá: 3,700,000 VNĐ
Sản phẩm

Yến tinh chế loại I

Giá: 3,700,000 VNĐ
Sản phẩm

Yến tinh chế loại 2

Giá: 3,500,000 VNĐ

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO CẦN GIỜ ANH TÀI