Yến thô loại 1 ( 8-10 tổ/100g)

Sản phẩm

Yến thô loại 1 ( 8-10 tổ)

Giá: 2,900,000 VNĐ

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO CẦN GIỜ ANH TÀI