Sản phẩm

Sản phẩm

Giá: Liên hệ
Sản phẩm

Yến thô loại 1 ( 8-10 tổ)

Giá: 2,900,000 VNĐ
Sản phẩm

Yến thô loại 2 (11-13 tổ)

Giá: 2,700,000 VNĐ
Sản phẩm

Chân yến rút lông

Giá: 3,600,000 VNĐ
Sản phẩm

Yến tinh chế loại 2

Giá: 3,500,000 VNĐ
Sản phẩm

Yến tinh chế loại 1

Giá: 3,700,000 VNĐ
Sản phẩm

Yến tam giác 100g

Giá: 2,600,000 VNĐ
Sản phẩm

Chân yến rút lông (100g)

Giá: 3,600,000 VNĐ
Sản phẩm

Yến tinh chế loại I

Giá: 3,700,000 VNĐ
Sản phẩm

Yến tinh chế loại 2

Giá: 3,500,000 VNĐ

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO CẦN GIỜ ANH TÀI