Yến thô

Sản phẩm

Yến thô loại 1 ( 8-10 tổ)

Giá: 2,900,000 VNĐ
Sản phẩm

Yến thô loại 2 (11-13 tổ)

Giá: 2,700,000 VNĐ
Sản phẩm

Yến tam giác 100g

Giá: 2,600,000 VNĐ

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO CẦN GIỜ ANH TÀI